איך להפחית היטל השבחה בלי לפנות לשמאי מכריע? הכללים של 2020

כמה דברים שלא ידעת על הפחתת מס השבחה

רבים אינם מודעים לכך ואולם הגשת ערעור על היטל השבחה הינה מרכיב בעל סיכון. שכן, על פי הפסיקה הקיימת, לשמאי המכריע אשר ממונה קיימת סמכות להעלות את היטל ההשבחה אף בעשרות אחוזים, דבר אשר גורם לעוגמת נפש איומה לאנשים המצפים להפחית את היטל ההשבחה, אך בפועל מוצאים עצמם מול שוקת שבורה. בפרקטיקה הנוהגת כאשר מערערים על היטל השבחה, באופן כמעט אוטומטי מועבר העניין לטיפולו של שמאי מכריע. לשמאי המכריע אשר דן בחיוב היטל השבחה ישנה סמכות גם לחרוג על פי שיקול דעתו מגדרי המחלוקת ואף להגדיל את החיוב אם ראה לנכון לעשות כן.
מאמרים קשורים

עוה"ד רחל שחר מביאה לפנינו מידע חשוב ועדכני בנוגע לדרך החוקית להפחתת מס השבחה מבלי לפנות לשמאי מכריע וללא סיכון בהגדלתו…להפחית היטל, להקטין היטל, סיכון בהגדלה, ועדת ערר, חוק, סמכויות, שמאי מכריע, כללים, 2020, פיצויים, רחל שחר, היטלי השבחה

היטל השבחה הינו מס המוטל בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או אישור חורג, המעלים את שווי הקרקע שבבעלותו של האדם.

על פי חוק את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין. בפועל, הוועדות המקומיות שולחות לנישומים סכומי היטל השבחה שיכולים להגיע למספרים דמיוניים ועל כן קיימת בחוק אפשרות להפחית את היטל ההשבחה במגוון דרכים, כפי שיובהר בהמשך המאמר על ידי עורכת הדין רחל שחר, מומחית בתחום של היטלי השבחה.

איך להפחית היטל השבחה ללא סיכון בהגדלתו?

כאמור, לשמאי מכריע, הדן בחיוב היטל השבחה, קיימת סמכות גם לחרוג מגבולות המחלוקת ואף להגדיל את החיוב.

ואכן, מניסיון שנצבר במהלך השנים האחרונות, שמאים מכריעים רבים אינם מהססים להגדיל את החיוב, גם עשרות רבות של אחוזים, מעבר לשומת הוועדה המקומית.

המצב האמור גרם וגורם למחלוקות פסיקתיות בין בתי המשפט השונים וכן בין השמאים עצמם ואולם כל עוד לא הוכרעה הסוגיה, אנו נותרים באותו מצב אשר גורם לבעלי קרקע רבים להסס בטרם הם מגישים ערעור על שומת היטל השבחה, גם אם בידם טיעונים טובים.

כאמור לעיל, הקביעה הפסיקתית לפיה לשמאי המכריע סמכות להגדלת השומה טרם הוכרעה מעוררת אפילו קושי נוסף והוא השאלה כיצד לוועדה מקומית יש סמכות לגבות יותר כספים ממה שדרשה מלכתחילה. החדשות הטובות הן שיש פתרון להפחתת היטל מס השבחה שמאפשר ביטוח מלא מפני הגדלת ההיטל וזאת כפי שיוסבר להלן.

פנייה לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

מרבית האזרחים אינם מודעים לדקויות החוק ואינם יודעים שאמנם ניתן לערער על היטל השבחה באמצעות פנייה לשמאי מכריע, אך מבחינת חוק התכנון והבנייה מדובר בדרך צדדית, שכן דרך המלך הינה פנייה לוועדת הערר.

פרקטית, וועדת הערר מקבלת ועוסקת בכל סוגי הערעורים, גם באלה הכוללים טענות שמאיות בלבד. לכן, ההמלצה הברורה היא לפנות לוועדת הערר גם כאשר מדובר בשאלה שמאית בלבד. שכן, גם במידה והערר עוסק אך ורק בסוגיה שמאית, עדיין וועדת הערר תדון בו.

ההבדל הגדול הוא שעל פי חוק וועדת הערר אינה יכולה לעולם להגדיל את היטל ההשבחה והיא יכולה רק להקטין את היטל ההשבחה או לתת פטור מהיטל השבחה.

השמאי המכריע במקרה הזה רק נותן את חוות דעתו לוועדת הערר והיא זו שצריכה לפסוק. הוועדה אמנם תפנה לשמאי מכריע, אך גם אם הוא ימליץ להגדיל את היטל ההשבחה, לוועדה לא תהיה סמכות לעשות זאת.

סמכויותיה של וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה

על מנת להקל את הבנת הדברים, נביא לפניכם מספר עקרונות מהחוק אשר רלוונטיים לנושא הקטנת או ביטול היטל השבחה.

בהתאם להוראת סעיף 12 ו' לחוק, לכל מחוז תהיה וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ואלו הן סמכויותיה:

1. לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת להיטל השבחה (פרק ח'21).

2. לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת לתביעת פיצויים (פרק ט'3).

3. לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 28(ה3) לחוק משק הגז הטבעי ובדרישה לפיצויים לפי סעיפים 28(ב,ג,ו-ד), 45 ו-53 לחוק האמור.

4. לדון ולהחליט בדרישה לפיצויים לפי סעיף 16(ג) לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017.

5. לדון ולהחליט בערר על פיצויים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור).

6. לדון ולהחליט בנושא היטל השבחה בהתאם לסעיף 196א' לחוק ולתוספת השלישית ועל פיה.

7. לדון ולהחליט בערר המוגש על שומת השבחה בהתאם להוראת סעיף 14(א) לתוספת השלישית. על שומת השבחה לפי סעיף 4 ניתן לערור בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה תוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב. ערר על החלטה של שמאי מכריע, יכולים החייב בהיטל השבחה או הוועדה המקומית לערור בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע.

8. בערר לפי סעיף קטן 14(א) בלבד, רשאית הוועדה לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ שיגיש חוות דעת בכתב בנוגע לערר.

9. באם מונה שמאי מייעץ תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון טענותיהם בפני וועדת הערר בעניין חוות הדעת.

לכן, הדרך הברורה והטובה ביותר הינה הגשת ערר על החלטת וועדה מקומית אשר קבעה היטל השבחה. אמנם, יצוין כי הגשת ערר משמעה ליווי על ידי עורך דין ואולם ליווי עו"ד במקרה כזה יבטיח לכם תעודת ביטוח של ממש, שהיטל ההשבחה לא יועלה בשום מקרה. במקרים מעין אלה, התנהלות מושכלת תביא לתוצאות הרצויות.

שימו לב כי ממועד קבלת דרישת התשלום להיטל השבחה יש בידיכם 45 ימים להגשת ערר ולכן אנו ממליצים לפנות למשרדנו לייעוץ ראשוני על מנת שניתן יהיה לטפל בעניין זה בהקדם ועל פי חוק.

פנו עכשיו לייעוץ אישי ללא התחייבות עם עו"ד רחל שחר!

עוה"ד רחל שחר מביאה לפנינו מידע חשוב ועדכני בנוגע לדרך החוקית להפחתת מס השבחה מבלי לפנות לשמאי מכריע וללא סיכון בהגדלתו…

על מה דיברנו במאמר זה