ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה: מידע משפטי שחשוב להכיר!

עו"ד רחל רחל מסבירה מה ההרכב של וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, איך מגישים ערר על היטלי השבחה ואיך מערערים על החלטותיה

ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה, רחל שחר, חוק התכנון והבנייה, הרכב, שמאי מייעץ, הגשת ערר, ערעור על החלטות הוועדה, היטלי השבחה ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה הינה גוף מחוזי אשר פועל מכח סימן ב'2 לפרק א' של חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, אשר מוסמכת, בין היתר, לדון בעררים על החלטות הנוגעות להיטל השבחה. בנוסף, הוועדה מוסמכת לדון בעררים על החלטות לגבי תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, חוק משק הגז הטבעי וחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

ניתן להגיש עררים על החלטות הנוגעות להיטל השבחה בפני וועדת הערר בשני מקרים:

סעיף 12ו לחוק התכנון והבנייה קובע שלכל מחוז תהיה וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

הרכב הוועדה כולל  3 חברים ובהם יו"ר שהינו עו"ד שמתמחה בתחום התכנון והבנייה, נציג מתכנן המחוז שבקי בעניני תכנון ובנייה וכן בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון או ההנדסה, או השכלה מתאימה אחרת ובלבד שאינו עובד המדינה או עובד וועדה מקומית או רשות מקומית שבאותו מחוז.

הגשת עררי היטל השבחה בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

ככלל, כאשר נישום שהוטלה עליו דרישה לתשלום היטל השבחה מעוניין לתקוף אותה ולהביא לביטולה או לשינויה, באפשרותו לבחור בין מספר דרכי פעולה חילופיות.

בין היתר, באפשרותו להגיש בקשה לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במידה והוא סבור שנפלה בה טעות בנושאים הבאים ואלו בלבד: פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים שלו, התכניות שחלות עליו וזכויות הנישום בו. בנוסף, באפשרותו להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע, אם כי רק במידה והוא סבור שנפלה טעות לגבי גובה החיוב בלבד.

במידה שבקשת תיקון השומה נדחתה על ידי הוועדה המקומית, או במקרה בו טענות הנישום אינן כלולות בטענות שלגביהן ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה בפני הוועדה המקומית, בין אם מדובר בטענות לגבי עצם החיוב בהיטל ההשבחה ובין אם מדובר בטענות לגבי גובה החיוב בלבד, אז ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. כך קובע סעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק.

בנוסף, ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה גם על החלטת השמאי המכריע במחלוקת על גובה החיוב שהתעוררה בין הנישום לבין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כך קובע סעיף 14(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק.

לשון החוק אינה מגבילה לכאורה את סמכותה של וועדת הערר להתערב בהחלטת השמאי המכריע. אולם, הפסיקה קבעה שהתערבותה של הוועדה תוגבל בהחלטה זו למקרים שבהם נפלה בה טעות מהותית או דופי חמור או מקרים שנפל בהם פגם היורד לשורש המעשה המינהלי, כגון ניגוד עניינים, משוא פנים, חוסר תום לב וכיוצא בזה.

יש להגיש את הערר בכל אחד משני המקרים הללו תוך 45 יום מהיום שהשומה או החלטת השמאי המכריע הובאה לידיעת הנישום. יו"ר וועדת הערר רשאי להאריך תקופה זו מטעמים מיוחדים שיירשמו. ניתן להגיש ערעור על החלטת יו"ר וועדת הערר בעניין הארכת המועדים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

כיצד דנה וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה בעררי היטל השבחה?

ועדת הערר צריכה לדון בערר של הנישום ולהכריע בו בהחלטה מנומקת באופן לפיו היא מקבלת את הערר או דוחה אותו, במלואו או בחלקו.

במידה ומדובר בערר ישיר שהוגש בפני הוועדה לפי סעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק, להבדיל מערר על החלטת השמאי המכריע, וועדת הערר רשאית גם להחליט בעקבות הדיון בערר זה שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר. בהתאם לכך עליה לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לה חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

במקרה כזה, יחולו על השמאי המייעץ כל הוראות החוק והתקנות שחלות על שמאי מכריע, לרבות לעניין סדרי הדין לפניו, מינויו ושכרו. כמו כן, על הוועדה לתת לצדדים הזדמנות לטעון בפניה את טענותיהם לגבי חוות הדעת ורק לאחר מכן לתת את החלטתה בערר.

איך ניתן לערער על החלטת וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה?

על החלטת וועדת הערר בערר שהוגש בפניה, בין אם מדובר בערר שהוגש אליה ישירות ובין אם מדובר בערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, בהתאם לסעיף 14(ד) לתוספת השלישית לחוק.

על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים ניתן להגיש בקשת רשות לערער בפני בית המשפט העליון.

עורכת הדין רחל שחר וצוות המשרד, משקיעים זמן רב על מנת לעדכן את תוכן האתר בקביעות וזאת בהתאם לפסיקות והוראות החוק החדשות. במידה ולא מצאת מענה הולם לכלל שאלותיך בנושא וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה ו/או כל נושא אחר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו.

למידע נוסף וייעוץ משפטי אישי פנה/י עכשיו!

עו"ד רחל רחל מסבירה מה ההרכב של וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, איך מגישים ערר על היטלי השבחה ואיך מערערים על החלטותיה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות