כל מה שחשוב לדעת בנושא הסדרי פשרה בהיטלי השבחה

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מהי המסגרת החוקית בארץ לקיום הסדרי פשרה בנוגע להיטלי השבחה ומה הכללים לחוקיות של הסדרי פשרה

הסדרי פשרה, מסגרת חוקית, קיום הסדרים, כללים, חוקיות, בתי משפט, היטל השבחה, רחל שחר היטל השבחה כפי שנקבע על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אינו בגדר גזירת גורל. ניתן לפעול מול הוועדה המקומית, באופן ישיר או בעקיפין, כדי להביא להשגת הסדר פשרה התואם למידותיו של הנישום. על מנת לעשות כן, יש להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום דיני התכנון והבנייה ובפרט בדיני היטלי השבחה.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

מסגרת חוקית לקיום ההסדרים

תיקון 84 בחוק התכנון והבנייה אשר פורסם בשנת 2009 קובע כי היטל השבחה ישולם בהתאם לשיעור השומה התקפה שיצאה מאת הוועדה המקומית ורק על פיה.

לכאורה, תיקון זה אוסר על הסדר פשרה ואולם בית המשפט המחוזי פסק בשנת 2017 כי אין בתיקון זה כדי לאסור הסדרי פשרה והם קיבלו מעמד חוקי ותקף. זאת בהסתמך על עמ"נ 36378-06-16 מ.ד.מ מזרחי יזמות ובנייה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים, שניתן ביום 13.7.2017.

משכך, כיום קיימת סמכות לוועדת הערר לאשר הסדרי פשרה הנוגעים להיטל השבחה. יחד עם זאת, וועדת הערר אינה בגדר חותמת גומי אשר תאשר כל הסדר פשרה אשר הוסדר על ידי הצדדים ועליה לבחון אותו בהתאם לכללים שהותוו בפסיקת בתי המשפט לאורך השנים.

כללים לחוקיות הסדרי פשרה

במרוצת השנים התוו בתי המשפט את הכללים אשר לאורם ייבחנו הסדרי הפשרה ואלו הם:

1. מועד הסדר הפשרה – רק לאחר קביעה של היטל השבחה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ניתן להגיע להסדר פשרה. מדובר בתנאי בלעדיו לא ניתן להגיע להסדר פשרה עוד לפני שנקבע גובה ההיטל לראשונה.

2. שמירה על הקופה הציבורית – הסדר פשרה אשר ישקף מרחק בלתי סביר בין גובה ההיטל המקורי לבין הסכום המוסכם בהסדר לא יאושר ולא יעמוד במבחן בתי המשפט.

בהקשר זה יצוין כי היטל השבחה הינו מס אשר משולם לרשות המקומית ונועד לסייע לרשות בפיתוח תשתיות ציבוריות שבשטחה. מדובר בכסף השייך למעשה לכלל תושבי הרשות המקומית ולכן בתי המשפט פסקו כי על אף העובדה שמדובר בהסדר פשרה, אין המשמעות היא כי ניתן לפגוע באופן קיצוני בזכותם של כלל תושבי הרשות המקומית כי הקופה הציבורית תהיה מלאה.

3. שמירה על ערך שוויון – כפועל יוצא מהאמור לעיל הרי שבתי המשפט גם קבעו כי על הסכום המוסכם להיות סביר כך שלא ייפגע עיקרון השוויון בין הנישומים השונים.

לא ייתכן כי פלוני יקבל הנחה, קרי, הקטנת היטל ההשבחה בשיעור של 50% מגובה ההיטל ואילו אלמוני יקבל הנחה של 10% בלבד מגובה ההיטל ושעה שמדובר באותם נתונים עובדתיים רלוונטיים ולמשל מקרקעין באותו אזור ובגודל זהה וכן פעולת השבחה זהה.

4. חלוקת סיכונים – בעת בחינתו של הסדר הפשרה על ידי וועדת הערר או כל גוף מוסמך אחר, הרי שעל ההסדר לשקף את שאלת סיכוי-סיכון המוטלת לפתח כל אחד מן הצדדים.

כפי שפסקו בתי המשפט, ההסדר צריך לשקף שקלול הוגן וסביר של הסיכונים והסיכויים המוטלים על הוועדה המקומית וכן על הנישום ובאופן שווה יחסית. הסדר פשרה החורג משמעותית משקלול סיכונים הוגן לא יאושר.

5. מחלוקת ממשית – כלל נוסף והכרחי הוא כי תהיה סיבה מוצדקת לעצם כריתתו של הסדר פשרה בנוגע להיטל השבחה. סיבה שכזו היא אי וודאות. למשל, כאשר קיימת אי וודאות משמעותית בנוגע לגובה ההיטל כפי שייקבע בסוף ההליכים משפטיים וזאת לאור מחלוקות רבות ומשמעותיות בין הצדדים.

לסיכום, קיימות מספר דרכים להביא לשינויו של היטל ההשבחה. אחת מהן הינה באמצעות הסדר פשרה. בהסדר שכזה יהיה כדי לחסוך זמן רב, הימנעות מנקיטת הליכים משפטיים וכמובן חיסכון בהוצאות.

כדי לבחון את האפשרויות העומדות לרשותכם, ניתן ורצוי להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום ואשר יוכל לבחון את דרך הפעולה הרלוונטית ובמקרה הצורך לנהל עבורכם מו"מ עיקש ומוצלח מול הרשות המקומית תוך חתירה לתוצאה אשר תניב חבות מופחתת בגין היטל ההשבחה.

כמובן, בסיומו של הליך המו"מ, יש לבצע עיגון של ההסכמות במסגרת הסדר פשרה אשר יהיה תקף ויענה על כל דרישות המחוקק ובתי המשפט.

אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו כדי להיוועץ עם עוה"ד רחל שחר, המתמחה בתחום של היטלי השבחה ובפרט בכל הנוגע להסדרי פשרה בענייני היטלי השבחה. זאת כדי לקבל ליווי משפטי מקצועי אשר יאפשר הגעה להסדר התואם את מידותיכם.

פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות!

עורכת הדין רחל שחר מסבירה מהי המסגרת החוקית בארץ לקיום הסדרי פשרה בנוגע להיטלי השבחה ומה הכללים לחוקיות של הסדרי פשרה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות