נצבר לחובתך חוב בשל אי תשלום היטל השבחה? כלים להתמודדות חכמה

עורכת הדין רחל שחר מסבירה כיצד מחושב חוב של היטל השבחה, מהם אמצעי האכיפה לגביית החוב ואיך צריך לפעול במידה וגילית שיש לך חוב

חוב של היטל, היטלי השבחה, רחל שחר, כיצד מחושב החוב, אמצעי אכיפה, גביית חוב, תשלום, הליכים אזרחיים, הליכים מנהליים חוב של היטל השבחה נוצר כאשר הנישום אינו משלם את היטל ההשבחה במועד התשלום הנקוב בדרישה לתשלומו שהוצאה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. דרישת תשלום היטל ההשבחה איננה מוצאת במועד אירוע המס, שיצר את הזכויות המשביחות, קרי, מועד אישור התכנית, מתן ההקלה או אישור השימוש החורג, אלא היא נדחית למועד מימוש הזכויות.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

אבל, בעוד שמועד מימוש הזכויות לגבי מתן הקלה או שימוש חורג חל למעשה בו זמנית עם מועד אירוע המס, קרי, מועד אישור מתן ההקלה או השימוש החורג, מועד מימוש הזכויות לגבי אישור תכנית, חל במועד מכר הנכס. כלומר, בפועל, רק לגבי היטל השבחה בעקבות אישור תכנית יש פער זמנים בין מועד אירוע המס למועד מימוש הזכויות וממילא יש גם דחיית תשלום.

כיצד מחושב חוב של היטל השבחה?

חוב היטל ההשבחה צובר תשלומי פיגורים ממועד תשלומו, במועד מימוש הזכויות ועד למועד פרעונו בפועל וזאת כסנקציה על אי תשלומו במועד ועל מנת להרתיע מפני אי תשלומו במועד.

תשלומי הפיגורים הללו מחושבים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980. כך קובע סעיף 15 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. סעיף 2 לחוק זה קובע "תשלום חובה שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים". כלומר, סעיף 15 לתוספת השלישית נועד לתמרץ נישומים לשלם את ההיטל תוך 30 ימים ממועד מימוש הזכויות.

יחד עם זאת, סעיף 16 לתוספת השלישית קובע שבית משפט לעניינים מינהליים או וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, אשר דנים בערעור או בערר בעניין היטל השבחה או שמאי מכריע בהחלטתו בעניין כאמור, רשאים להפחית את תשלומי הפיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, בשל התקופה שבה התנהל ההליך לפניהם.

בנוסף, הם גם רשאים, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להפחית תשלומי פיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, כולם או חלקם, בשל תקופה נוספת.

אמצעי האכיפה לגביית חוב היטל השבחה

החוק מעניק לרשות המקומית את האפשרות לנקוט במספר הליכים לגביית חוב היטל השבחה. מדובר בהליכים אזרחיים, הליכים מנהליים אקטיביים והליכים מנהליים פאסיביים.

הליכים אזרחיים כוללים – הגשת תביעה אזרחית כנגד הנישום בפני בית המשפט.

הליכים מנהליים אקטיביים – כוללים נקיטת הליכי גבייה מנהליים שונים לפי פקודת המיסים (גבייה), שהוחלה גם על גביית ארנונה ותשלומי חובה אחרים, לרבות היטלי השבחה, על ידי הרשויות המקומיות, באמצעות אכרזת המיסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות), (הוראת שעה), התש"ס-2000.

הליכי הגבייה המנהליים לפי פקודת המיסים (גבייה) כוללים הליכים לתפיסת ומימוש מטלטלין של החייב, עיקול נכסים, רישום שיעבוד על מקרקעי הנישום בגין חוב על מס מקרקעין ועוד וזאת ללא כל צורך בהגשת תביעה מוקדמת לבית המשפט לשם קבלת פסק דין שמכיר בזכותה של הרשות לחוב שהיא טוענת לו.

הליכים פאסיביים – כוללים אי מתן אישורים מטעם הרשות המקומית לנישום כל עוד הוא אינו פורע את חוב היטל ההשבחה וזאת בהתאם לסעיף 10 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. לפיכך, ללא פרעון תשלום היטל ההשבחה, לא יינתן אישור להעברת זכויות בנכס בטאבו, לא יוצא היתר לבנייה במקרקעין, לא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג, הכל לפי העניין.

הליכים אלו מכונים הליכים פאסיביים, מאחר ואין מדובר בהליכים שהרשות נוקטת באופן אקטיבי לגביית החוב כנגד הנישום החייב, אלא היא ממתינה עד שהוא יצטרך ממנה אישור או פעולה מסוימת, שאז היא דורשת ממנו לשלם תחילה את חובו כלפיה כתנאי למתן האישור או ביצוע הפעולה.

ככלל, את כל ההליכים הללו יש לנקוט תוך 7 שנים בלבד ממועד התשלום, שכאמור הינו מועד אישור הזכויות וזאת בהתאם לתקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית רגילה. עם זאת, במסגרת הנחייה מס' 7.1002 של היועמ"ש לממשלה, מפברואר 2012, קבע היועמ"ש לממשלה כי אין זה ראוי שהרשות המקומית תנקוט הליכי גבייה מנהליים תוך שיהוי.

לגבי נקיטת הליכים מנהליים אקטיביים, נקבע שעליה לפתוח בהליכי גבייה תוך פרק זמן אשר מן הראוי שלא יהיה ארוך מ-3 שנים, למעט בנסיבות חריגות.

לגבי נקיטת הליכים מנהליים פאסיביים, קבע היועמ"ש לממשלה כי הכלל הוא שרשות שנמנעה, ללא הצדקה ושלא לפי הנחייה זו, מנקיטת הליכי גבייה לפי פקודת המיסים (גבייה), תוך המתנה למועד שתוכל לגבות בו גביה פסיבית, לא תוכל בבוא העת לעשות כן ויהא עליה לתת את האישור, לעשות את הפעולה או לשלם את התגמול לחייב, לפי העניין.

עורכת הדין רחל שחר מבהירה שבכל מקרה בו הרשות המקומית נוקטת הליכי גבייה כלשהם כנגד הנישום, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עו"ד שבקי ומנוסה בדיני היטל השבחה וזאת להתגונן כראוי מפני הליכים אלו.

לשאלות נוספות וקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא חוב של היטל השבחה – פנה/י אלינו!

עורכת הדין רחל שחר מסבירה כיצד מחושב חוב של היטל השבחה, מהם אמצעי האכיפה לגביית החוב ואיך צריך לפעול במידה וגילית שיש לך חוב…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות