קיבלת דרישה לתשלום היטל השבחה? כך עליך לפעול עכשיו!

עוה"ד רחל שחר מסבירה איך מומלץ לפעול אחרי שקיבלתי דרישה לתשלום היטל השבחה

איך לפעול, אחרי שקיבלתי דרישת תשלום, בקשה לפטור מהיטל, תיקון שומה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, רחל שחר, שמאי מכריע, היטל השבחה, ערעור על היטל, ביטול היטל, ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במידה וקיבלת דרישה לתשלום היטל השבחה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של הרשות המקומית שבתחומה הינך גר, אשר נראית לך מופרזת או חסרת בסיס חוקי, דע כי קיימות מספר דרכי פעולה חוקיות להביא לביטולה של דרישה זו או לפחות להפחתתה.

צרו קשר היום לייעוץ ללא עלות

מאמרים קשורים

דרכי פעולה כוללות הגשת בקשות לקבלת פטורים, הגשת בקשות לתיקון השומה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הגשת בקשות למנות שמאי מכריע, הגשת עררים בפני וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, הגשת ערעורים על החלטות וועדות הערר בפני בתי המשפט לעניינים מנהליים, הגשת ערעורים על החלטות בתי המשפט לעניינים מנהליים בפני בית המשפט העליון ועוד.  

כדי לברר מהי דרך הפעולה העדיפה במקרה שלך ולמצות את זכויותייך לגביה, חשוב ומומלץ שתפנה לעו"ד שבקי בדיני היטל השבחה. עורך דין מקצועי ומנוסה בדיני היטל השבחה ידע למצוא את הפתרון המשפטי שהולם את המקרה שלך ולרבות באמצעות הדרכים המפורטות להלן.

הגשת בקשה לקבלת פטור מתשלום היטל השבחה

ראשית, יש לבדוק האם הנישום זכאי אולי לקבלת פטור מתשלום השבחה וזאת בהתאם לרשימת הפטורים שמצוינת בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

סעיף 19(א) לתוספת השלישית דן בפטור שמוענק בשל מצבו הכלכלי הבעייתי של הנישום ואילו סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לתוספת השלישית דנים בפטורים שמוענקים בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה.

מדובר למשל בפטורים בגין דירת מגורים שנמצאת בשכונת שיקום או איזור שיקום, בנייה או הרחבה של דירת מגורים עד לשטח שלא יעלה על 140 מ"ר או של דירת מגורים מכוח תמ"א 38 ועוד.

במידה ויסתבר שהנישום אכן זכאי לקבלת פטור כלשהו, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור מתשלום היטל ההשבחה ולביטול הדרישה לתשלום היטל השבחה בהתאם לפטור וזאת בפני הרשות המקומית. במידה ויסתבר שהנישום אינו זכאי לפטור מתשלום השבחה, יש לבדוק אפשרות לביטול או להפחתת הדרישה לתשלום היטל ההשבחה.

הגשת בקשה לתיקון השומה בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ניתן להגיש בקשה לתיקון שומת היטל ההשבחה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רק במידה והנישום סבור שנפלה בה טעות לגבי רשימה סגורה של נושאים. מדובר בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות שחלות על המקרקעין וזכויות שיש לנישום במקרקעין.

כאמור, על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בבקשה לתיקון שומה ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע

ניתן להגיש בקשה למנות שמאי מכריע שיכריע במחלוקת שהתעוררה בין הנישום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, רק במידה והנישום חולק על גובה החיוב בהיטל ההשבחה ולא על עצם החיוב.

יש להגיש את הבקשה בפני מועצת שמאי המקרקעין במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים, תוך 45 יום מהיום שהשומה הובאה לידיעת הנישום ולצרף לה את כל המסמכים הנלווים שיש לצרף לה על פי התקנות.

על החלטת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

הגשת ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה

ניתן להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במידה שבקשת תיקון השומה נדחתה על ידי הוועדה המקומית כאמור לעיל, או במקרה בו שטענות הנישום אינן כלולות בטענות שלגביהן ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה בפני הוועדה המקומית. בין אם מדובר בטענות לגבי עצם החיוב בהיטל ההשבחה ובין אם מדובר בטענות לגבי גובה החיוב בלבד.

בנוסף, ניתן גם להגיש ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה על החלטת השמאי המכריע.

את הערר יש להגיש תוך 45 יום מהיום שהשומה או החלטת השמאי המכריע הובאה לידיעת הנישום.

ועדת הערר תדון בערר של הנישום ותכריע בו. במידה ומדובר בערר ישיר על החלטת הוועדה המקומית להבדיל מערר על החלטת השמאי המכריע, רשאית וועדת הערר להחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר. בהתאם לכך, היא תוכל לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע, ניתן להגיש ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

עוה"ד רחל שחר הנה מומחית בתחום של היטלי השבחה ותשמח לסייע לך בהתנהלות מול דרישת התשלום שקיבלת, זאת במטרה להביא לצמצום ובמידת האפשר אף לביטול של ההיטל.

לשיחת ייעוץ אישית ללא התחייבות פנה/י אלינו!

עוה"ד רחל שחר מסבירה איך מומלץ לפעול אחרי שקיבלתי דרישה לתשלום היטל השבחה…

על מה דיברנו במאמר זה

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות דיני משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות